PL / EN
Usługa oceny procesu testowania bazuje na obiektywnej ocenie działań testerskich (metodologii, narzędzi, procesów itp.) które są aktualnie używane w Twojej organizacji. Celem oceny procesu testowania jest identyfikacja obszarów praktyk testowych, które są mocne lub tych gdzie znajdują się słabe punkty. Możliwa jest ocena procesu testowania w prjekcie, grupie/dziale lub w całej organizacji. Zakres i poziom formalności oceny procesu testowania może zostać wybrany tak, aby dopasować się do wielkości i poziomu dojrzałości Twojej firmy.

Proces oceny testów może być przeprowadzony jako osobna usługa, w celu upewnienia się że Państwa organizacja zmierza we właściwym kierunku lub jako wstęp do usługi ulepszenia procesu testowania pomagając we właściwym identyfikowaniu i priorytetyzacji działań naprawczych które należy przeprowadzić.

Usługa oceny procesu testów oferowana przez firmę TESTBERRIES jest zawsze przeprowadzana przez najbardziej doświadczonych konsultantów aby zagwarantować jej poprawny przebieg.
© 2010 TESTBERRIES. Wszelkie prawa zastrzeżone.
designed byCREATIVE MASHUP