PL / EN
Oferowana przez firmę TESTBERRIES usługa ulepszenia procesu testowania najczęściej następuje po usłudze oceny procesu testowania. Podczas gdy usługa oceny procesu testowania jedynie wskazuje na słabe i silne strony w Twoim procesie/Twoich praktykach testowania, to usługa ulepszenia procesu testowania dostarcza mierzalne zmiany mogące ograniczyć i wyeliminować słabe strony. Proponowane zmiany są zawsze aplikowane w sposób kontrolowany i stopniowy a ich celem jest podniesienie testowania w twojej organizacji na wyższy i bardziej dojrzały poziom.

Stosujemy sprawdzone metody i techniki które bazują na naszym doświadczeniu oraz na najlepszych praktykach branży co gwarantuje, że możemy pomóc Ci podnieść Twój proces testowy na następny poziom.

Usługa ulepszenia procesu testowania oparta jest na następujących pięciu krokach:
  • Ocena procesu testowania
  • Identyfikacja wymaganych zmian
  • Planowanie implementacji udoskonaleń
  • Implementacja udoskonaleń
  • Zakończenie
  • © 2010 TESTBERRIES. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    designed byCREATIVE MASHUP